Apurahoja

puhtaan veden teknologian ja talotekniikan tutkimukseen ja koulutukseen sekä raumalaisen kulttuurin tukemiseen.

Hakemus

Historia

Vuonna 1917 syntynyt teollisuusneuvos Erkki Paasikivi loi elämäntyönsä sodan jälkeisessä Suomessa. Hän toimi Raumalla vuonna 1945 perustamansa hanatehdas Oras Oy:n toimitusjohtajana vuoteen 1978. Tämän jälkeen hän vaikutti perheyrityksen hallituksen puheenjohtajana vuoteen 1996 asti. Aktiivisen työuransa aikana Erkki matkusti paljon kehittääkseen yritystään. Samalla hän keräsi maailmalta runsaasti taidetta.

Siirryttyään hanayhtiön operatiivisista tehtävistä eläkkeelle Erkki keskittyi taiteen luomiseen suunnitellen muun muassa kulta- ja hopeakoruja sekä abstrakteja metalliveistoksia. Erkki tunnettiin niin musiikin kuin kuvataiteen ystävänä Raumalla, ja hän tuki monella tapaa paikallisia taiteilijoita. Tästä syntyi ajatus säätiön perustamisesta.

Erkki Paasikiven säätiön perustamisesta päätettiin vuonna 1986 ja seuraavana vuonna säätiön toiminta käynnistyi. Myöhemmin tukea alettiin suunnata myös Erkin työuran mukaisille tutkimus- ja koulutusaloille.

Säätiön strategiaa on päivitetty tammikuussa 2022. Puhdas vesi on toimivan yhteiskunnan välttämätön edellytys ja sen vaikutukset terveyteen, yleiseen elintasoon ja mahdollisuuksien tasa-arvoon ovat mittavat. Se on myös ilmastonmuutosta torjuvan ja siihen sopeutuvan ihmiskunnan suuria kysymyksiä. Muuttuva ympäristö vaikuttaa veden saatavuuteen ja laatuun miltei kaikkialla. Tarve uusien teknologioiden ja käytäntöjen kehittämiselle on valtava. Erkki Paasikiven säätiön toiminta perustuu vahvalle näytölle siitä, että tutkimuksen, innovaatioiden ja koulutuksen keinoin puhtaan veden saatavuutta voidaan parantaa maailmassa merkittävästi. Säätiön fokus on tukea puhtaan talousveden ja talotekniikan tutkimus- ja koulutushankkeita Suomessa sekä tähän liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Vesi - alkuelementti, josta elämä lähti ja josta elämme - koskematon. Metalli - ihmisen käden koskettama. Aina uusi ja kiehtova haaste mielikuvieni toteuttamiseen.

Säätiön missio

Tuemme puhtaan veden teknologian ja talotekniikan tutkimusta ja koulutusta sekä niihin liittyvää liiketaloudellista osaamista. Lisäksi Raumalla tuemme paikallista kulttuuria painottuen nuoriin.

Säätiön visio

Puhtaan talousveden riittävyys on yksi ihmiskunnan suurista haasteista. Ilmastonmuutos tekee haasteesta entistä vakavamman. Toisaalta puhdas vesi on suuri mahdollistaja: sen vaikutukset koulutukseen, tasa-arvoon ja terveyteen ovat mittavia.

Tavoitteemme on maailma, jossa puhdasta vettä riittää kaikille. Tuemme tämän tavoitteen kannalta vaikuttavimpia suomalaisia tutkimus- ja koulutushankkeita. Tavoitteen toteuttamiseksi verkostoidumme ja työskentelemme alan parhaiden kumppanien kanssa.

Kunnioitamme raumalaisia juuriamme tukemalla paikallista kulttuurityötä ennen kaikkea nuorten parissa.

Jos olet kiinnostunut tekemään yhteistyötä kanssamme, ota yhteyttä info(at)erkkipaasikivensaatio.fi

Säätiön arvot

Tuloksellisuus
Keskitymme mitattavaan ja tulokselliseen muutostyöhön

Pitkäjänteisyys
Suurten haasteiden ratkaiseminen vaatii aina pitkäjänteistä työtä

Elinvoimaisuus
Haluamme nähdä jatkuvaa parantamista ja innovointia kaikessa, mitä teemme

Avoimuus
Kerromme, mitä aiomme tehdä ja miten onnistuimme

Hakijalle

SEURAAVA APURAHOJEN HAKUAIKA ON 16.9. – 25.10.2024

Ohjeet

Säätiön myöntämä henkilökohtainen tutkimusapuraha vastaa lähtökohtaisesti valtion myöntämää taiteilija-apurahaa, jonka Taiteen edistämiskeskus vahvistaa vuosittain. Säätiön tutkimusapuraha myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan. Monivuotista tutkimusta on mahdollista tukea useampana perättäisenä vuonna tehtävillä erillisillä apurahapäätöksillä. Jatkoapurahan myöntäminen edellyttää väliraportin toimittamista myönnetyn apurahan käytöstä.

Säätiö voi myöntää erillisiä projektiapurahoja, jotka arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Sekä projekti- että tutkimusapurahat pyritään ensisijaisesti suuntaamaan vesiteknologia- ja talotekniikka-alalle.

Opintoihin/tutkimukseen liittyvät matkustusstipendit
Eurooppa 500 €
Mannertenvälinen 1 000 €
Matkustusstipendejä ei myönnetä opiskelijavaihtoihin.

Kulttuuriapurahat
Apurahoja myönnetään vain Rauman alueelle ja Rauman alueeseen liittyvään toimintaan. Säätiö ei lähtökohtaisesti myönnä apurahoja yksityishenkilöiden laite- tai välinehankintoihin. Kulttuuriapurahahakemuksen liitteeksi tulee liittää budjettilaskelma.

Säätiö arvioi jokaisen apurahahakemuksen tapauskohtaisesti ja voi poiketa edellämainituista summista. Apurahaharkinnassa huomioidaan mm. muualta haetut ja myönnetyt apurahat, joiden kertominen hakemuksessa on apurahan myöntämisen edellytys.

Samalle hakijalle voidaan myöntää apuraha tai stipendi lähtökohtaisesti korkeintaan kolmena peräkkäisenä vuotena. Aikaisempien apurahojen raportointi on edellytyksenä uuden apurahan myöntämiselle.

Säätiön hallitus käsittelee hakemukset vuosittain marraskuussa. Myönteisen apurahapäätöksen saaneille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä 15.12. mennessä. Säätiö ei perustele päätöksiään.

Olemme siirtyneet sähköisiin hakemuksiin. Myöhästyneitä tai muulla tavalla lähetettyjä hakemuksia ei huomioida. Mikäli hakijana on ryhmä, tulee ryhmän sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot olla hakemuksessa. Vastuuhenkilön velvollisuus on myös raportoida säätiölle apurahojen käytöstä. Ylempään korkeakoulututkintoon tähtääviin opintoihin liittyvään hakemukseen tulee liittää mukaan opintorekisteriote ja mahdollinen tutkimussuunnitelma, ja post graduate -opintoihin liittyvään hakemukseen työnohjaajan suosituskirje ja tutkimussuunnitelma.

Huom! Vesiteknologia-alan apurahojen hakuaika poikkeaa säätiön muista apurahoista ja hakemuslomake on siirtynyt osoitteeseen https://kaute.apurahat.net

Erkki Paasikiven säätiö ja KAUTE-säätiön Niilo V. Santasalon ja Lauri N. Santasalon erikoisrahasto ovat yhdistäneet voimansa vesialan tutkimuksen tukemisessa. Tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoa löytyy osoitteessa https://vesitekniikantutkimus.fi

Täytä sähköinen hakemus

Raportointi

Kaikista yli 1 000 euroa ylittävistä apurahoista saajan on lähetettävä säätiölle raportti vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Mikäli kyseessä on useampivuotinen projekti tai tutkimus, tulee väliraportti liitetietoineen toimittaa säätiölle vuosittain syyskuun loppuun mennessä.

Täytä sähköinen hakemus

Myönnetyt apurahat

2015-2021 myönnetyt apurahat
Vuosina 2015-2021 myönnettyihin apurahoihin pääset tutustumaan alla olevasta linkistä. Vuodesta 2021 alkaen raportissa mainitaan myös apurahan saajan tai työryhmän nimi.

Apurahat 2015-2021

Vastuullisuus

Säätiö tukee apurahatoiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ”puhdas vesi ja sanitaatio” sekä ”yhteistyö ja kumppanuus”. Tämän lisäksi säätiön varainhoidossa huomioidaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ”kestävät kaupungit ja yhteisöt”, ”kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja” ja ”edullista ja puhdasta energiaa”.

Tietosuoja

Lähettäessään apurahahakemuksen hakija luovuttaa säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisteri. Rekisteriin tallennetaan apurahahakemuksissa annetut tiedot sekä myönnettyjen apurahojen maksatukseen liittyvät tiedot. Tiedot apurahoista luovutetaan verohallinnolle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.

Lue lisää: RekisteriselosteLue lisää: Tietosuojaseloste

Kauneuden kaipuusta, luomisen tarpeesta, syvältä sisältä nousee ihmisen halu oman jälkensä jättämiseen.

Yhteystiedot

HALLITUS

Kristiina Paasikivi | puheenjohtaja
Simo Valtti | varapuheenjohtaja
Jouni Lounasmaa | jäsen
Henrik Paasikivi | jäsen
Risto Paasikivi | jäsen

YHTEYDENOTOT

info(at)erkkipaasikivensaatio.fi
Erkki Paasikiven säätiö
c/o Oras Invest Oy
Erottajankatu 2 A, 4. krs
00120 Helsinki

Luja on ihmisen halu saada mukanaan onnellinen ja täyttynyt sydän.

© Erkki Paasikiven säätiö sr.  –  Lataa logo