Apurahoja

Vesiteknologian ja talotekniikka-alan koulutukseen ja tutkimukseen sekä kulttuurin tukemiseen.

Hakemus

Historia

Vuonna 1917 syntynyt teollisuusneuvos Erkki Paasikivi loi elämäntyönsä sodan jälkeisessä Suomessa. Hän toimi Raumalla vuonna 1945 perustamansa hanatehdas Oras Oy:n toimitusjohtajana vuoteen 1978. Tämän jälkeen hän vaikutti perheyrityksen hallituksen puheenjohtajana vuoteen 1996 asti. Aktiivisen työuransa aikana Erkki matkusti paljon kehittääkseen yritystään. Samalla hän keräsi maailmalta runsaasti taidetta.

Siirryttyään hanayhtiön operatiivisista tehtävistä eläkkeelle Erkki keskittyi taiteen luomiseen suunnitellen muun muassa kulta- ja hopeakoruja sekä abstrakteja metalliveistoksia. Erkki tunnettiin niin musiikin kuin kuvataiteen ystävänä Raumalla, ja hän tuki monella tapaa paikallisia taiteilijoita. Tästä syntyi ajatus säätiön perustamisesta.

Erkki Paasikiven säätiön perustamisesta päätettiin vuonna 1986 ja seuraavana vuonna säätiön toiminta käynnistyi. Myöhemmin tukea alettiin suunnata myös Erkin työuran mukaisille tutkimus- ja koulutusaloille.

Vesi - alkuelementti, josta elämä lähti ja josta elämme - koskematon. Metalli - ihmisen käden koskettama. Aina uusi ja kiehtova haaste mielikuvieni toteuttamiseen.

Hakijalle

APURAHOJEN HAKUAIKA ON 2.8.2021 – 22.10.2021

VESITEKNIIKAN TUTKIMUKSEN HAKUAIKA ON 16.8.2021 – 17.9.2021

Säätiön tarkoitus

Säätiö tukee valtakunnallisesti puhtaan veden teknologian, talotekniikka- sekä liiketalousalan koulutusta ja tutkimusta. Paikallisesti säätiö tukee raumalaista kulttuuria.

 

Ohjeet

Säätiön myöntämä henkilökohtainen tutkimusapuraha vastaa lähtökohtaisesti valtion myöntämää taiteilija-apurahaa, jonka Taiteen edistämiskeskus vahvistaa vuosittain. Säätiön tutkimusapuraha myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan. Monivuotista tutkimusta on mahdollista tukea useampana perättäisenä vuonna tehtävillä erillisillä apurahapäätöksillä. Jatkoapurahan myöntäminen edellyttää väliraportin toimittamista myönnetyn apurahan käytöstä.

Säätiö voi myöntää erillisiä projektiapurahoja, jotka arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Sekä projekti- että tutkimusapurahat pyritään ensisijaisesti suuntaamaan vesiteknologia- ja talotekniikka-alalle.

Stipendit
Post graduate -opintoihin 900 €
Ylempään korkeakoulututkintoon tähtääviin opintoihin 400 €

Opintoihin/tutkimukseen liittyvät matkustusstipendit
Kotimaa 200 €
Eurooppa 400 €
Mannertenvälinen 900 €
Matkustusstipendejä ei myönnetä opiskelijavaihtoihin.

Kulttuuriapurahat
Apurahoja myönnetään vain Rauman alueelle ja Rauman alueeseen liittyvään toimintaan. Säätiö ei lähtökohtaisesti myönnä apurahoja yksityishenkilöiden laite- tai välinehankintoihin. Kulttuuriapurahahakemuksen liitteeksi tulee liittää budjettilaskelma.

Säätiö arvioi jokaisen apurahahakemuksen tapauskohtaisesti ja voi poiketa edellämainituista summista. Apurahaharkinnassa huomioidaan mm. muualta haetut ja myönnetyt apurahat, joiden kertominen hakemuksessa on apurahan myöntämisen edellytys.

Samalle hakijalle voidaan myöntää apuraha tai stipendi lähtökohtaisesti korkeintaan kolmena peräkkäisenä vuotena. Aikaisempien apurahojen raportointi on edellytyksenä uuden apurahan myöntämiselle.

Säätiön hallitus käsittelee hakemukset vuosittain marraskuussa. Myönteisen apurahapäätöksen saaneille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä 15.12. mennessä. Säätiö ei perustele päätöksiään.

Olemme siirtyneet sähköisiin hakemuksiin. Myöhästyneitä tai muulla tavalla lähetettyjä hakemuksia ei huomioida. Mikäli hakijana on ryhmä, tulee ryhmän sekä vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot olla hakemuksessa. Vastuuhenkilön velvollisuus on myös raportoida säätiölle apurahojen käytöstä. Ylempään korkeakoulututkintoon tähtääviin opintoihin liittyvään hakemukseen tulee liittää mukaan opintorekisteriote ja mahdollinen tutkimussuunnitelma, ja post graduate -opintoihin liittyvään hakemukseen työnohjaajan suosituskirje ja tutkimussuunnitelma.

Mikäli apurahatyöskentelyysi tulee koronavirustilanteen vuoksi muutoksia, ilmoitathan niistä meille mahdollisimman pian osoitteeseen info@erkkipaasikivensaatio.fi

Huom! Vesiteknologia-alan apurahojen hakuaika poikkeaa säätiön muista apurahoista ja hakemuslomake on siirtynyt osoitteeseen https://kaute.apurahat.net

Erkki Paasikiven säätiö ja KAUTE-säätiön Niilo V. Santasalon ja Lauri N. Santasalon erikoisrahasto ovat yhdistäneet voimansa vesialan tutkimuksen tukemisessa. Säätiöiden yhteinen vesitekniikan tutkimuksen haku järjestetään 16.8. – 17.9.2021. Tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoa löytyy osoitteessa https://vesitekniikantutkimus.fi

Täytä sähköinen hakemus

Raportointi

Kaikista yli 1000 euroa ylittävistä apurahoista saajan on lähetettävä säätiölle raportti vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Mikäli kyseessä on useampivuotinen projekti tai tutkimus, tulee väliraportti liitetietoineen toimittaa säätiölle vuosittain syyskuun loppuun mennessä.

Huom! Siirtymävaiheesta johtuen apuraharaportit pyydetään toimittamaan pdf-dokumenttina säätiön sähköpostiin info(at)erkkipaasikivensaatio.fi.

Täytä sähköinen hakemus

Myönnetyt apurahat

2015-2020 myönnetyt apurahat
Vuosina 2015-2020 myönnettyihin apurahoihin pääset tutustumaan alla olevasta linkistä. Vuodesta 2021 alkaen raportissa tullaan mainitsemaan myös apurahan saajan tai työryhmän nimi.

Apurahat 2015-2020

Tietosuoja

Lähettäessään apurahahakemuksen hakija luovuttaa säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisteri. Rekisteriin tallennetaan apurahahakemuksissa annetut tiedot sekä myönnettyjen apurahojen maksatukseen liittyvät tiedot. Tiedot apurahoista luovutetaan verohallinnolle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle.

Lue lisää: RekisteriselosteLue lisää: Tietosuojaseloste

Kauneuden kaipuusta, luomisen tarpeesta, syvältä sisältä nousee ihmisen halu oman jälkensä jättämiseen.

Yhteystiedot

HALLITUS

Kristiina Paasikivi | puheenjohtaja
Simo Valtti | varapuheenjohtaja
Jouni Lounasmaa | jäsen
Henrik Paasikivi | jäsen
Risto Paasikivi | jäsen

YHTEYDENOTOT

info(at)erkkipaasikivensaatio.fi
Erkki Paasikiven säätiö
c/o Oras Invest Oy
Fabianinkatu 14 A, 4. krs
00100 Helsinki

Luja on ihmisen halu saada mukanaan onnellinen ja täyttynyt sydän.

© Erkki Paasikiven säätiö sr.  –  Lataa logo